Strona korzysta z plików Cookies.

Najnowsze trendy i nowości

Najmodniejsze fasony. Wysoka jakość, niskie ceny. Zamów wygodnie online. Najlepsze marki PREMIUM w jednym miejscu, wybieraj spośród sprawdzonych produktów.

Regulamin :

1. Regulamin serwisu określa zasady korzystania ze strony internetowej zpasjidomody.pl, zwanego dalej Serwisem.

2. Każda osoba korzystająca z serwisu zwana dalej "Użytkownikiem" jest zobowiązany do przestrzegania prawa oraz akceptacji warunków Regulaminu. Użytkownikiem powinna być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.

3.Przedmiotem działalności serwisu jest publikacja informacji o produktach, ofertach handlowych dostępnych w sieciach handlowych oraz sklepach internetowych pozyskanych od partnerów. Administrator za pośrednictwem witryny zpasjidomody.pl zapewnia użytkownikom dostęp do treści na niej zawartych w formie elektronicznej. Administrator ma prawo umieszczania treści reklamowych dotyczących usług oraz towarów własnych lub partnerów.

4.Serwis nie prowadzi sprzedaży tylko informuje o ofertach handlowych innych podmiotów, prezentowane ceny mogą być nieaktualne, a sam produkt niedostępny.

5.Serwis zpasjidomody.pl nie odpowiada za treść ofert prezentowanych przez Sklepy, ani za przebieg transakcji między Sklepem a Użytkownikiem.

6.Materiały- teksty, zdjęcia, grafiki, pliki, linki, materiały multimedialne (audio, video) itp., w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

7.Z tytułu korzystania z serwisu użytkownikowi nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie.

8. Użytkownicy zobowiązani są do naprawienia wszelakich szkód wyrządzonych osobom trzecim lub właścicielowi serwisu, ponosząc wszelkie zasądzone kwoty w tym także odsetki, koszty sądowe, procesowe, obsługi prawnej i inne poniesione w wyniku ich działań.

9. Właściciel serwisu nie ma możliwości pełnej kontroli użytkownika, w związku z tym nie może poświadczyć jego uczciwości.

10. Zabrania się umieszczania na serwerach właściciela materiałów, które mogą destabilizować działanie serwisu lub działać na jego szkodę.

11. Administracja serwisu przechowuje adresy IP uzytkowników. Dane te mogą być przekazane odpowiednim, uprawionym służbom w przypadku ich wyraźnej prośby. Dane te nie będą wykorzystywane w celach marketingowych ani przekazywane innym podmiotom nieuprawnionym.

12. Wszelkie reklamacje powinny być zgłaszane elektronicznie na adres e-mail pomoc@ehmediagroup.net Będą one rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od dostarczenia, zastrzegamy sobie jednak możliwość pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli będzie ona wynikać z nieznajomości postanowień regulaminu lub przepisów prawa.

13. Prawem właściwym dla niniejszego regulaminu jest prawo polskie.

14. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany regulaminu. Nowy regulamin będzie opublikowany z 14 dniowym wyprzedzeniem. Informacje o zmianie zostanie opublikowana na stronie zpasjidomody.pl

15. Jeżeli sąd orzeknie o nieważności danego postanowienia Regulaminu, postanowienie to zostanie usunięte z Regulaminu w sposób nienaruszający integralności pozostałych postanowień. Pozostałe postanowienia Regulaminu zachowują swoją moc prawną.

16. Mając na uwadze nieodpłatny charakter nie możemy zagwarantować, że działalność firmy będzie prowadzona w sposób ciągły, tym-samym zastrzegamy możliwość zaprzestania działalności. Przed zaprzestaniem działalności powiadomimy użytkowników o tym z 30 dniowym wyprzedzeniem. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany funkcjonalności serwisu (jej rozszerzenia lub ograniczenia).

17. Dołożymy wszelkich starań aby materiały umieszczone na stronach portalu były bezpieczne a serwis funkcjonował prawidłowo.